II liga seniorów / Jastrzębia Góra 2-10.09.2023

Licznik odwiedzin

11737408
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
1157
9833
46701
11634770
104991
86616
11737408
Your IP: 44.220.44.148
Server Time: 2024-06-13 02:57:40

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

IV Turniej Szachowy o Puchar Biblioteki w Rembertowie dla dzieci do lat 12

Napisał 

IV Turniej Szachowy o Puchar Biblioteki w Rembertowie dla dzieci do lat 12

 

Regulamin

 

I. Cel

Popularyzacja szachów wśród dzieci i młodzieży.

II. Organizator

Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

III. Termin i miejsce

Turniej odbędzie się 24 lutego 2024 r. o godz.10:00 w Bibliotece Publicznej im. Jana Pawła II w Dzielnicy

Rembertów m.st. Warszawy, ul. Gawędziarzy 8, 04 – 401 Warszawa

IV. Warunki uczestnictwa

W turnieju mogą wziąć udział dzieci i młodzież w wieku od 7 do 12 lat, które zgłoszą się w terminie do 22

lutego 2024 r. poprzez formularz zgłoszeniowy. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko oraz datę

urodzin.

W turnieju mogą wystąpić osoby, które potrafią grać w szachy.

V. Formularz zgłoszeniowy:

https://www.chessarbiter.com/turnieje/2024/ti_565/

lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

Zawodnik umieszczony na liście startowej, który z dowolnych przyczyn nie może przybyć na turniej, jest

zobowiązany do powiadomienia o tym sędziego/usunięcia zgłoszenia z systemu Chessarbiter. Liczba

zawodników mogących brać udział w turnieju jest ograniczona. Obowiązuje kolejność zgłoszeń (sala może

pomieścić maks. 50 zawodników)

VI. System i tempo gry

Turniej rozgrywany będzie systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Kojarzenie komputerowe,

tempo gry 15 minut dla zawodnika (12 min + 3 ) na rozegranie partii.

VII. Terminarz

Zgłoszenia do turnieju do dnia – 22.02.2024 r.

potwierdzenie udziału – 24.02.2024 r. w godz. 09:30 – 09:50

rundy I-VII – 24.02.2024 r. w godz. 10:00 – 13:30

zakończenie – 24.02.2024 r. około godz. 13.45

VIII. Kolejność miejsc

O kolejności miejsc decyduje suma zdobytych punktów, a w przypadku jej równości kolejno:

- wartościowanie Buchholza z odrzuceniem po jednym skrajnym wyniku

- wartościowanie Buchholza pełne

- liczba zwycięstw

- wartościowanie progresywne

- bezpośredni pojedynek

- losowanie

IX. Nagrody

I miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.

II miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.

III miejsce dyplom i nagroda rzeczowa.

X. Ustalenia końcowe

Pięć minut od rozpoczęcia rundy zawodnik nieobecny przegrywa partię.

Grających i kibiców obowiązuje całkowity zakaz korzystania z telefonów na sali gry, telefony na sali

muszą być wyłączone lub wyciszone

Niedozwolone jest:

a. głośne komentowanie rozgrywanych partii przez zawodników lub kibiców,

b. przeszkadzanie innym grającym w trakcie rozgrywania partii,

c. podpowiadania i konsultacje między zawodnikami oraz kibicami,

Obowiązują zasady gry fair play.

Interpretacja regulaminu należy do sędziego głównego.

Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie na czas ich trwania.

Zdjęcia z imprezy będą prezentowane na stronie internetowej Biblioteki.

Biorąc udział w turnieju uczestnik wyraża zgodę na:

a. utrwalanie swojego wizerunku przez organizatorów,

korzystanie przez organizatorów z wizerunku utrwalonego w związku z realizacją turnieju oraz

przenosi na organizatorów w zakresie nieograniczonym czasowo i terytorialnie wszelkie

prawa do korzystania i rozporządzania wizerunkiem uczestnika i jego nagraniami

(fotograficznymi, audiowizualnymi, dźwiękowymi) zarejestrowanymi w związku

z uczestnictwem w konkursie,

przetwarzanie przez organizatorów jego danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do udziału

w turnieju, potrzebnych dla organizacji tego turnieju. Dane osobowe przechowywane będą u

organizatorów.

XI. Inne

- Sędzią głównym turnieju jest Robert Krasiewicz. (Arbiter FIDE).

- Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora i sędziego głównego zawodów.

- Organizator zastrzega sobie możliwość drobnych zmian w regulaminie.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

XII. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób uczestniczących w „IV

Turniej Szachowy o Puchar Biblioteki w Rembertowie dla dzieci do lat 12”.

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/56/WE (dalej jako: „RODO”),

informujemy o sposobie i celu

w jakim przetwarzamy dane osobowe (dalej jako: „Dane”).

• Administratorem Danych jest PZSzach, z którą można się skontaktować wyszukując adres w Internecie.

• Przetwarzamy Dane zgodnie z postanowieniami RODO i polskimi przepisami w zakresie ochrony danych

osobowych w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z organizacji zawodów, głównie dla celów

statystycznych, promocji dyscypliny i sprawozdawczych.

• Uczestnictwo w rywalizacji sportowej i przebywanie w miejscu gry oznacza zgodę na przetwarzanie

Danych w celach określonych powyżej.

• Dostęp do Danych mają osoby upoważnione przez PZSzach do zarządzania nimi.

· Uczestnicy wyrażają zgodę na utrwalanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku przez organizatora w

związku z promocją i organizacją turnieju.

 

· Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w

zakresie działania PZSzach, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w PZSzach za pomocą adresu e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

· Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w XI, przez

okres trwania turnieju, a następnie w celach archiwalnych tego wydarzenia przez okres oraz w zakresie

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

· W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące

uprawnienia:

a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są

nieprawidłowe lub niekompletne;

c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), równoznaczne z

rezygnacją udziału w Turnieju.

· Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem

· Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Czytany 163 razy

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem