I liga seniorów / Sypniewo 3-12.09.2022

Licznik odwiedzin

10631234
Dzisiaj
Wczoraj
Ten tydzień
Zeszły tydzień
Ten miesiąc
Zeszły miesiąc
Wszystkie dni
2042
2867
13116
10606334
2042
59169
10631234
Your IP: 3.236.241.39
Server Time: 2023-04-01 23:54:11

Wsparcie

Szkolenie

Zadania publiczne realizowane przez klub

                    Komunikat Organizacyjny

Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików w szachach

                     Bęsia 08-10.09.2017

 

I. TERMIN I MIEJSCE
Zawody rozegrane zostaną w dniach 8-10 września 2017 r. w Ośrodku
Szkoleniowo Wypoczynkowym „Bęsia” – 45 km od Olsztyna , 10 km od
Biskupca.
Przyjazd ekip w dniu 8 września 2017.


II. UCZESTNICY
W zawodach startować mogą zawodnicy z województw warmińsko-mazurskiego
i mazowieckiego, oddzielnie dziewczęta i chłopcy w grupach: C10 i D10


III. ZGŁOSZENIA
Poprzez formularz zgłoszeniowy w serwisach turniejowych (patrz regulamin) , w
terminie do dnia 3 września 2017.


IV. ZAKWATEROWANIE I WYŻYWIENIE
Uczestnicy zawodów zakwaterowani będą w Ośrodku Szkoleniowo-
Wypoczynkowym „Bęsia”.
Wyżywienie od kolacji w dniu 8 września do obiadu w dniu 10 września
Cena pobytu 1 osoby wynosi:
Rodzaj zakwaterowania                  Cena osobo-dnia               Cały pobyt

Pokój 2 osobowy                                  82,5 zł                         165 zł
Pokój 3 osobowy                                  77,5 zł                         155 zł
Pokój 2 os. w studio                             75 zł                            150 zł
Pokój 3 os. w studio                             72,5 zł                         145 zł
Pokój 4 os. w studio                             70 zł                            140 zł
Można zamówić obiad w dniu 08.09.2017 o godzinie 14:00 w cenie 20 zł.
Fakt ten należy wyraźnie zaznaczyć przy dokonywaniu zgłoszenia
Osoby dojeżdżające na zawody mogą wykupić obiady w cenie 20 zł .
Liczba pokoi poza studiami limitowana. Decyduje kolejność zamówień.
Zamawianie świadczeń na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie
do dnia 4 września 2017. Istnieje możliwość opłaty przelewem :
PHU Milan : bank BPS 49 1930 1611 2400 0414 6829 0002
W ośrodku nie ma możliwości płacenia kartą.

 

V. TEMPO GRY
Tempo gry : 55’ + 5”/posunięcie

 

VI .HARMONOGRAM TURNIEJU (wersja podstawowa 8 rund)

 

8 września 2017 – piątek

10:00 – 14:00 Kwaterowanie ekip i weryfikacja zawodników
14:00 Obiad
14:30 Odprawa techniczna
15:00 I runda
17:15 II runda
19:00 Kolacja

9 września 2017 – sobota

08:00 Śniadanie
09:00 III runda
11:15 IV runda
13:30 Obiad
15:00 V runda
17:15 VI runda
19:00 Kolacja
20:15 Ognisko

10 września 2017 – niedziela

08:45 Śniadanie
09:30 VII runda
11:45 VIII runda
13:45 Obiad
14:30 Zakończenie zawodów


VI. NAGRODY
Medale za zajęcia miejsc I – III
Dyplomy dla wszystkich uczestników, nagrody książkowe i rzeczowe za czołowe
miejsca dla minimum 20% zawodników.


VII. RÓŻNE
Wszystkich zawodników obowiązuje posiadanie licencji PZSzach.

Każdy zawodnik przebywa na turnieju pod opieką osoby pełnoletniej wskazanej naformularzu.
W czasie turnieju planujemy ognisko.
Poza tym bezpłatnie: możliwość korzystania z boisk i stołów do tenisa
stołowego, Bajkolandii, możliwość korzystania z siłowni pod opieką osoby
dorosłej oraz odpłatnie korzystanie z sauny.

 

Kierownik Turnieju
Bogdan Jeżak

 

 

REGULAMIN

 

Mistrzostw Międzywojewódzkich Młodzików (WM+MA)

 

Bęsia 8-10.09.2017

 

 

1 Cel zawodów:


1.1 Wyłonienie najlepszych zawodników w grupie wiekowej 8-10 lat w roku 2017
1.2 Umożliwienie zdobywania przez dzieci i młodzież kategorii szachowych i klas sportowych.
1.3 Popularyzacja szachów dziecięcych i młodzieżowych w województwie mazowieckim (MA)
i warmińsko-mazurskim (WM).
1.4 Integracja środowiska szachowego województwa mazowieckiego i warmińsko-mazurskiego.


2 Termin:
2.1 Impreza odbędzie się w dniach 8–10 września 2017r. w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym
w Bęsi – 10 km od miejscowości Biskupiec Reszelski.
2.2 Odprawa techniczna w dniu 8.09.2017 r. o godz. 14:30.


3 Organizator:
3.1 Warmińsko-Mazurska Federacja Sportu
3.2 Warmińsko-Mazurski Związek Szachowy
3.3 UKS Trzydziestka Olsztyn


4 Uczestnictwo:
4.1 Prawo startu w Mistrzostwach Międzywojewódzkich mają juniorki i juniorzy, w swoich
kategoriach wiekowych, posiadający obywatelstwo polskie oraz członkostwo w klubach
i stowarzyszeniach sportowych zrzeszonych w Polskim Związku Szachowym, zarejestrowanych
na terenie jednego z województw strefy lub zarejestrowani w odpowiednim wojewódzkim
związku szachowym (Mazowieckim Związku Szachowym lub Warmińsko-Mazurskim Związku
Szachowym).
4.2 Warunkami dopuszczenia do Mistrzostw są:
4.2.1 obecność na odprawie technicznej zawodnika lub opiekuna (w przeciwnym razie zawodnicy
zostaną dopuszczeni do mistrzostw od drugiej, gdy będzie to możliwe)
4.2.2 posiadanie ważnej licencji,
4.2.3 posiadanie legitymacji szkolnej w celu okazania przy wątpliwościach.
4.2.4 złożenie czytelnego podpisu przez opiekuna zawodnika,
Za zdolność do gry (aktualne badanie lekarskie) i ubezpieczenie odpowiedzialna jest jednostka delegująca
zawodnika.
4.3 Grupy turniejowe:
4.4
D10
4.5 - Dziewczęta w wieku
8-10 lat

 

roczniki 2007, 2008 i 2009
C10 - Chłopcy w wieku 8-10 lat roczniki 2007, 2008 i 2009


5 System rozgrywek:
5.1 Mistrzostwa Międzywojewódzkie Młodzików w Szachach zostaną rozegrane w oddzielnych
grupach dziewcząt i chłopców (bez możliwości łączenia grup).
5.2 W przypadku udziału w grupie 11-13 uczestników turniej rozgrywany jest systemem
szwajcarskim na dystansie 7 rund, 14 i więcej uczestników - system szwajcarski na dystansie
8 rund.
5.3 W przypadku udziału w grupie do 10 uczestników turniej rozgrywany jest systemem kołowym
(każdy z każdym), odpowiednio jedno lub dwa koła w zależności od liczby zawodników.
5.4 Na odprawie technicznej sędzia główny ogłosi terminarz rund.
Proponowany terminarz

 

Liczba Rund
Termin

 

9 rund
(9-10 zawodników)

 

8 rund
(14 i więcej zawodników)

 

7 rund
(11-13 zaw.)
Piątek 15:00 I I I
Piątek ok. 17:15 II II II
Piatek ok. 19:30 III - -
Sobota 9:00 IV III III
Sobota ok.11:15 V IV IV
Sobota 15:00 VI V V
Sobota ok. 17:15 VII VI VI
Niedziela 9:30 VIII VII VII
Niedziela ok. 11:45 IX VIII dogrywki
5.5 Tempo gry 55 minut + 5 sekund na każde posunięcie od początku gry
5.6 Turnieje zgłoszone do oceny rankingowej FIDE


6 Ocena wyników:
6.1 W przypadku systemu szwajcarskiego o kolejności miejsc decyduje:
- suma zdobytych punktów,
- wartościowanie średnie Buchholza,
- wartościowanie pełne Buchholza,
- liczba zwycięstw,
- wynik bezpośredniej partii między zainteresowanymi zawodnikami,
- ranking średni przeciwników
6.2 W przypadku systemu kołowego lub dwukołowego, o kolejności miejsc decyduje:
- liczba zdobytych punktów,
- punktacja Sonnenborna-Bergera,
- rozszerzony system Koyi,
- liczba zwycięstw,
- wynik bezpośredniej partii.
6.3 W przypadku wyczerpania powyższych kryteriów w celu ustalenia medalistów sędzia zarządza
dogrywkę – 2 partie w tempie 10’ + 5”/posunięcie (obowiązują przepisy gry szachów szybkich),
a następnie – przy wyniku 1:1 – partię błyskawiczną (obowiązują przepisy gry błyskawicznej), na
której rozegranie białe otrzymują czas 6’, a czarne 4’; remis w tej partii decyduje o zwycięstwie
czarnych.
6.4 Punktacja SSM
Lok. 1 2-3 4-12 razem
PKT. 3 2 1 16


7 Sędziowanie i przepisy gry:
7.1 Sędzią głównym mistrzostw jest Andrzej Gula – klasa państwowa
7.2 Sędzia główny proponuje skład sędziowski.
7.3 Sędzia główny na odprawie technicznej dokonuje ostatecznej weryfikacji zawodników
zgłoszonych do zawodów.
7.4 Od decyzji sędziego asystenta zawodnik ma prawo natychmiastowego odwołania się do sędziego
głównego..
7.5 Podczas zawodów decyzje sędziego głównego są nieodwołalne. Służy od nich jedynie zażalenie
do Kolegium Sędziów PZSzach
7.6 Sędzia główny ma obowiązek wysłać w ciągu 5 dni po zawodach sprawozdanie w formie
elektronicznej do Przewodniczącego Komisji Klasyfikacji i Rankingu oraz do Wiceprezesa
PZSzach ds. Młodzieżowych.

 

7.7 W mistrzostwach obowiązują aktualne Przepisy Gry FIDE.
7.8 Remis przed 40 posunięciem wymaga akceptacji sędziego.
7.9 Każdy zawodnik, który pojawi się przy szachownicy (stoliku) z opóźnieniem większym niż 15
minut w stosunku do rzeczywistego czasu rozpoczęcia sesji, przegrywa partię.


8 Zgłoszenia:
Zgłoszenia do turnieju do 3 września 2017 r., poprzez serwis Chessarbiter.
Linki turniejowe
C10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4406/
D10 http://www.chessarbiter.com/turnieje/2017/ti_4405/


9 Finansowanie:
Koszty udziału w mistrzostwach pokrywają delegujące zawodników kluby, wojewódzkie związki
szachowe lub rodzice.


10 Nagrody i wyróżnienia:
Medale, dyplomy, nagrody rzeczowe zgodnie z komunikatem organizacyjnym


11 Przepisy końcowe i informacje dodatkowe:
11.1 Obowiązkiem sędziego głównego jest codzienne umieszczanie na ogólnodostępnej stronie
internetowej: wyników i kojarzeń.
11.2 Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia na salę gry telefonów komórkowych oraz innych
telekomunikacyjnych urządzeń elektronicznych pod rygorem:
- dla zawodników - przegrania partii
- dla innych osób - zakazu wstępu na salę gry do końca turnieju.
11.3 Zabrania się uczestnikom opuszczania sali turniejowej w trakcie gry oraz prowadzenia w tym
czasie jakichkolwiek rozmów, zarówno z innymi uczestnikami, jak też z osobami postronnymi
i opiekunami, także w kwestii propozycji remisowych własnych czy przeciwników.
11.4 Wszyscy zawodnicy muszą przebywać na zawodach pod opieką pełnoletnich osób towarzyszących
(opiekunowie, szkoleniowcy, rodzice).
11.5 Do turnieju nie zostaną przyjęci juniorzy bez opiekuna.
11.6 Za zdolność zawodników do startu w mistrzostwach (aktualne badanie lekarskie) odpowiedzialny
jest klub, rodzic.
11.7 Zawodnicy na czas zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie.
11.8 Udział w turnieju wiąże się z akceptacją regulaminu i wyrażeniem zgody na wykorzystywanie
zdjęć i nagrań z udziałem ich uczestników do celów promocji i reklamy działań Organizatorów,
Partnerów i Sponsorów Turnieju.
11.9 Podczas trwania mistrzostw obowiązuje Regulamin Porządkowy Ośrodka.
11.10 Organizator zastrzega sobie prawo korekty i interpretacji regulaminu.

 

 

Kierownik turnieju
Bogdan Jeżak

 

Arbiter główny turnieju
Andrzej Gula

 

Opublikowano w Komunikaty
poniedziałek, 29 październik 2012 21:49

lista członków naszego klubu/2023

 

WYKAZ CZŁONKÓW KLUBU

   
L.P.Nazwisko, Imię DółTytuł/Kat. GóraRank. FIDE GóraLicencja zaw. GóraZawodnik GóraSędzia GóraDziałacz GóraSzkoleniowiec Góra
1 ANDREJCZUK Beata FOTO WFM 2028 07201150 TAK TAK   TAK
2 BAŁACKI Kacper IV 0   TAK      
3 BARSZCZEWSKI Kacper V 0 07201346 TAK      
4 BARTUZI Bruno   0 07202449 TAK      
5 BĄK Aleksander FOTO IV 0 07201117 TAK      
6 BĄK Diana FOTO III 0 07201116 TAK      
7 BIAŁOWIESKI Wiesław II 0   TAK      
8 BOGDANOWICZ Lena V 0   TAK      
9 BOGUCKI Karol IV 0   TAK      
10 BRINOVEC Franci Ml K 2076 07200583 TAK      
11 BRONICKI Jakub FOTO IV 0 07201113 TAK      
12 BRZOSTEK Anna IV 0   TAK      
13 BRZOSTEK Piotr III 1180   TAK      
14 BRZOSTEK Weronika IV 0   TAK      
15 BRZOZOWSKI Ryszard V 0   TAK      
16 BRZOZOWSKI Wadim FOTO III 0 07200961 TAK      
17 BUGAJSKI Robert FM 1936 07200348 TAK      
18 BULASZEWSKI Michał FOTO III 0 07202198 TAK      
19 CEDRO Hubert   0   TAK      
20 CEDRO Maksymilian   0   TAK      
21 CHMIELNICKI Marcin IV 0   TAK      
22 CHMIELNICKI Michał II 1118 07202353 TAK      
23 CYBULA Szymon FOTO V 0   TAK      
24 CZARNOMSKI Dominik II+ 1515 07201333 TAK      
25 DĄBROWSKI Jakub FOTO IV 0 07201128 TAK      
26 DEMIANIUK Maciej FOTO II 1153 07202543 TAK      
27 DEMIANIUK Marta   0   TAK      
28 DEPTUŁA Karol V 0 07201680 TAK      
29 DUSHNITSKA Yuliia FOTO II+ 0 07202197 TAK      
30 DZIUBAK Marek V 0   TAK      
31 FAJKS Julian III 0 07202941 TAK      
32 FILIPIAK Mateusz FOTO IV 0 07201668 TAK      
33 FILIPIAK Michał FOTO IV 0 07201667 TAK      
34 GAŃKO Wojciech III 0   TAK      
35 GAWENDA Marcin III 0   TAK      
36 GAWRYLUK Jan IV 0 07203019 TAK      
37 GĄSKA Adam FOTO II 1424   TAK      
38 GĄSKA Franciszek FOTO IV 0 07201506 TAK      
39 GODLEWSKA Daria IV 0   TAK      
40 GODLEWSKA Klara V 0   TAK      
41 GODLEWSKA Milena IV 0   TAK      
42 GOŁĄB Jarosław III 1157   TAK      
43 GORCZYCA Ireneusz FOTO II 0   TAK      
44 GRABOWSKI Rafał   0   TAK      
45 GUERIN Cyprian FOTO V 0   TAK      
46 GUMOWSKI Konrad FOTO III 0   TAK      
47 IWANICKI Cyryl III 0 07202370 TAK      
48 JACZYŃSKI Kacper FOTO II 1174 07201719 TAK      
49 JAKUBASZEK Amelia FOTO III 0 07201720 TAK      
50 JAROŃ Adam FOTO III 0 07201607 TAK      
51 JASTRZĘBSKA Anna FOTO III 0 07201110 TAK      
52 JASTRZĘBSKI Jakub FOTO III 0 07201112 TAK      
53 JASTRZĘBSKI Piotr FOTO IV 0 07201111 TAK      
54 JEDYNAK Radosław FOTO GM 2348 07200186 TAK     TAK
55 KACZMARCZYK Michał FOTO III 0 07201877 TAK      
56 KACZMAREK Piotr   0 07200780 TAK      
57 KALATA Alicja FOTO III 0 07202172 TAK      
58 KALATA Julia FOTO II 0 07202136 TAK      
59 KALATA Kacper FOTO III 1129 07202135 TAK      
60 KAŁUZA Maksymilian FOTO II+ 1566 07200479 TAK      
61 KAŁUZA Mateusz   0 07203268 TAK      
62 KAŁUZA Michał   0 07203267 TAK      
63 KARCZEWSKI Chrystian IV 0   TAK      
64 KEMPA Olaf III 1267   TAK      
65 KILIAN Jan IV 0   TAK      
66 KORDOWINA-TKACZ Andrzej   0   TAK      
67 KOSIOR Jan FOTO II 1362 07200718 TAK      
68 KOSIOREK Agata IV 0 07202747 TAK      
69 KOSIOREK Dominik II 1171   TAK      
70 KOSIOREK Magdalena II 0 07202746 TAK      
71 KOSIOREK Marek FOTO M 2268 02200221 TAK      
72 KOTECKI Leon IV 0 07202343 TAK      
73 KOWALSKI Filip   0 07202390 TAK      
74 KOWALSKI Przemysław II 1642   TAK      
75 KOWALSKI Wiktor III 1032 07201754 TAK      
76 KOZERSKI Marcin II 1164   TAK      
77 KOZERSKI Zbigniew I+ 1933 07200584 TAK      
78 KRASIEWICZ Agata   0   TAK      
79 KRASIEWICZ Agnieszka FOTO III 0   TAK      
80 KRASIEWICZ Damian FOTO III 0 07200734 TAK      
81 KRASIEWICZ Dawid FOTO II+ 1620 07200733 TAK TAK    
82 KRASIEWICZ Jakub V 0   TAK      
83 KRASIEWICZ Robert FOTO K+ 1913 07200123 TAK TAK   TAK
84 KRASIEWICZ Robert jr FOTO III 0 07200719 TAK      
85 KRAWCZAK Patryk FOTO II 1138 07201492 TAK      
86 KRÓLIK Michał FOTO III 0 07201108 TAK      
87 KRÓLIKOWSKI Ryszard FOTO K 1913 07200114 TAK TAK   TAK
88 KRUSZEWSKI Maksymilian FOTO II 1406 07200730 TAK      
89 KUC Mariusz FOTO I 1687   TAK      
90 KULIGOWSKI Artur FOTO IV 0   TAK      
91 KUPIEC Arkadiusz K 2145   TAK      
92 KUREK Antoni FOTO II 0 07202292 TAK      
93 KWAŚNY Franciszek III 1161 07202287 TAK      
94 KYREIEV Cyryl   0   TAK      
95 LASZCZAK Przemysław K 2005 07200508 TAK      
96 LENARCIK Tymon IV 0   TAK      
97 LEWANDOWSKI Kacper FOTO II 1206 07201540 TAK      
98 MACIĄŻEK Jakub IV 0 07202291 TAK      
99 MACIĄŻEK Szymon IV 0 07202293 TAK      
100 MAKAL Radosław FOTO IV 0 07202895 TAK      
101 MALINOWSKI Stanisław V 0 07202290 TAK      
102 MANTAEV Ruslan FOTO III 1202   TAK      
103 MARCHEWKA Kajetan II 1314   TAK      
104 MARKS Zofia K 1843 07200266 TAK TAK   TAK
105 MARSZAŁ Mariusz IV 0 07201142 TAK      
106 MARYSZCZAK Kuba FOTO II 0 07202237 TAK      
107 MARYSZCZAK Szymon FOTO III 0 07202173 TAK      
108 MICHALSKA Aleksandra I++ 1793 07200477 TAK      
109 MICKIEWICZ Piotr FOTO M 2277 16200003 TAK     TAK
110 MIŁACHOWSKA Aleksandra FOTO V 0 07200716 TAK      
111 MOSKWIŃSKI Tadeusz FOTO K 2060 07200149 TAK      
112 MOSZCZYŃSKA Katarzyna V 0   TAK      
113 MURACKI Bartosz V 0 07201153 TAK      
114 NOWACKA Dorota FOTO I++ 1659 07201363 TAK      
115 NOWACKI Adrian III 0 07201504 TAK      
116 NOŻYŃSKI Stanisław II 1250 07201071 TAK      
117 OJRZYŃSKI Marceli FOTO IV 0 07201122 TAK      
118 OJRZYŃSKI Tymoteusz FOTO IV 0 07201121 TAK      
119 OKRUCH Andrzej IV 0   TAK      
120 OKRUCH Jarosław FOTO II 1424 07202534 TAK      
121 OLĘDZKI Michał FOTO III 0 07201364 TAK      
122 OLSZEWSKI Antoni II+ 1718 07201571 TAK      
123 PAROL Aleksander FOTO V 0 07201537 TAK      
124 PARTYKA Igor FOTO II 1318 07201871 TAK      
125 PAWELCZYK Gabriel FOTO II 0 07201992 TAK      
126 PAWŁOWSKI Jakub FOTO IV 0   TAK      
127 PAWŁOWSKI Jakub IV 0   TAK      
128 PAWŁOWSKI Maciej FOTO IV 0   TAK      
129 PAZDERSKI Ziemowit FOTO K+ 2207 07200158 TAK      
130 PEST Adrian III 0   TAK      
131 PIATIKOW Karolina FOTO III 0 07201001 TAK      
132 PIOTROWICZ Marcin I 2071   TAK      
133 PIOTROWSKI Tomasz III 0 07201738 TAK      
134 PIWIEC Alicja   0   TAK      
135 PIWIEC Gracjan   0   TAK      
136 PLUCIŃSKI Maciej III 0   TAK      
137 POWAŁA Michał FOTO III 1187 07201123 TAK      
138 POZIOMKOWSKA Aleksandra FOTO II 1065 07200811 TAK      
139 PRAUSNITZ Ian FOTO III 0 07202179 TAK      
140 PROBOLA Mateusz FOTO II 1396 07201081 TAK      
141 PRZYBYŁKO Tomasz FOTO IV 0 07201149 TAK      
142 RACZEK Magda II 0 07200585 TAK      
143 RADZKI Konrad V 0   TAK      
144 RAFALSKA Ewa IV 0 07202533 TAK      
145 RAFALSKI Marek IV 0 07202534 TAK      
146 REIWER Jan III 0 07202375 TAK      
147 ROGULSKA Monika FOTO I 1727 06200153 TAK      
148 ROGULSKI Witold FOTO K 2110 07200586 TAK      
149 ROKNI Farzam FOTO II 1455 07201327 TAK      
150 ROSIŃSKI Adrian V 0   TAK      
151 RUDAŚ Borys FOTO II 1159 07201880 TAK      
152 RUDAŚ Dariusz IV 0   TAK      
153 RUSZCZYK Jakub FOTO III 0   TAK      
154 RYTAROWSKI Kamil I 1926   TAK      
155 RZEPKA Grzegorz FOTO II 0 07202181 TAK      
156 SADOWSKI Mirosław FOTO K 1999 07201188 TAK      
157 SAWICKI Maciej FOTO V 0   TAK      
158 SAWICKI Mikołaj FOTO K 1933 07200132 TAK TAK   TAK
159 SĄCHOCKI Wojciech FOTO IV 0 07202398 TAK      
160 SEKLECKI Jakub FOTO I 1576 07202429 TAK TAK   TAK
161 SEO Erin IV 0 07202388 TAK      
162 SEO Ian FOTO I 1329 07201733 TAK      
163 SIEMIŃSKI Jakub IV 0   TAK      
164 SIEMIŃSKI Tymoteusz FOTO III 0 07202576 TAK      
165 SIERADZKI Miłosz FOTO II 1707 07200203 TAK      
166 SIKORA Cezary FOTO   0   TAK      
167 SKIBNIEWSKI Adam II 0 07202296 TAK      
168 SKOPEK Jacek FOTO IV 0   TAK      
169 SKRZYPCZAK Jakub IV 0 07202566 TAK      
170 SKRZYPCZAK Piotr K 2093   TAK      
171 SŁONIEWSKA Agata FOTO II 1142 07200960 TAK TAK    
172 SŁONIEWSKI Kacper FOTO II 1136 07200717 TAK      
173 SOWIŃSKI Jacek III 0   TAK      
174 SOWIŃSKI Jarosław II 1723   TAK      
175 STAŃCZYK Paweł FOTO II 1031 07201124 TAK      
176 STAROSZCZYK Mateusz FOTO I++ 1891 07200139 TAK TAK   TAK
177 STEFANOFF Zdzisław FOTO II+ 1336 07200551 TAK TAK   TAK
178 STĘPIEŃ Jakub FOTO IV 0 07201120 TAK      
179 STĘPIEŃ Marcin FOTO IV 0 07201119 TAK      
180 STĘPIEŃ Mateusz FOTO IV 0 07201118 TAK      
181 STRUCIŃSKI Mikołaj IV 0   TAK      
182 SUCHOCKI Bartosz III 0 07202313 TAK      
183 SUPEŁ Michał II 0   TAK      
184 SYDORCZUK Roman V 0 07202446 TAK      
185 SYRKIEWICZ Michał FOTO K 2000 07201337 TAK      
186 SZCZAPA Piotr FOTO II 1300 07201143 TAK      
187 SZCZERBA Bernard FOTO III 0 07200678 TAK      
188 SZCZERBA Piotr FOTO V 0   TAK      
189 SZEWCZAK Aneta FOTO II 1191 07201107 TAK TAK    
190 SZUBIERAJSKI Marcin IV 0   TAK      
191 SZYMAŃSKI Andrzej FOTO K 2209 07200140 TAK      
192 SZYSZKA Michał V 0   TAK      
193 ŚLIWIŃSKI Kacper III 0 07202352 TAK      
194 ŚLIWIŃSKI Marcin FOTO K 2073 07200265 TAK TAK   TAK
195 ŚWIĄTKIEWICZ Paweł FOTO III 1046 07201942 TAK      
196 ŚWIDER Karol IV 0   TAK      
197 TARNOWSKA Aleksandra WCM 1835 00200017 TAK TAK    
198 TOMCZYK Aleksander FOTO III 1109 07202315 TAK      
199 TOMCZYK Ryszard FOTO II 1134   TAK TAK    
200 TYMOSZUK Mateusz FOTO IV 0   TAK      
201 WALISIAK Paweł IV 0   TAK      
202 WASILEWSKA Justyna   0   TAK      
203 WASILEWSKI Bartłomiej FOTO I 2065 07201565 TAK      
204 WASILEWSKI Dawid III 0 07202381 TAK      
205 WASILEWSKI Mateusz FOTO III 0 07201698 TAK      
206 WASILEWSKI Wojciech   0 07202402 TAK      
207 WASIŁOWSKA Małgorzata I 0 07200335 TAK      
208 WIERZBA Maksymilian FOTO II 1380 07200590 TAK      
209 WILCZYŃSKI Leszek III 0   TAK      
210 WIŚNIEWSKI Tomasz FOTO II+ 1343 07200951 TAK      
211 WITKOWSKA Zofia FOTO IV 0 07201125 TAK      
212 WOJTCZUK Nikodem FOTO III 0 07200722 TAK      
213 WOŹNIAK Filip IV 0 07202585 TAK      
214 WROTNIAK Maciej III 0 07202578 TAK      
215 WUJKOWSKI Albert   0   TAK      
216 ZADRĄG Jan FOTO   0 07200843 TAK      
217 ZALEWSKI Antoni III 0   TAK      
218 ZALEWSKI Jakub III 0   TAK      
219 ZALEWSKI Michał FOTO II 1078 07201410 TAK      
220 ZAWADZKA Aleksandra FOTO IV 0 07201503 TAK      
221 ZAWADZKI Damian FOTO III 0 07201109 TAK      
222 ZBOINA Konrad FOTO III 0 07200728 TAK      
223 ZDUNIUK Grzegorz III 0   TAK      
224 ZIELIŃSKI Damian FOTO II 1115 07201985 TAK      
225 ZYGMUNT Maciej FOTO III 0 07201500 TAK      
226 ŻEGOTA Miłosz FOTO IV 0 07201115 TAK      
227 ŻEGOTA Roch V 0 07201114 TAK      
228 ŻOCHOWSKI Nataniel FOTO IV 0 07201878 TAK      

 

Opublikowano w zielonizielonka

   zaprzyjaźnione firmy

JS Facebook Likebox Slider

SZACHY W SZKOŁACH

SZKOLENIE

SZACHY W SZKOŁACH

przedszkolaki grają w szachy

szachy w szkole

jak zostać arcymistrzem

szachy popudzają wyobraźnie i aktywność twórczą

rozwiązywanie zadań szachowych

szachy jako przedmiot obowiązkowy w szkole

 

 

TECHNIKA GRY / FIGURY

TECHNIKA GRY

FIGURY

debiuty

Król

strategia szachowa

wieża

gra środkowa

skoczek

końcówki szachowe

goniec

atak na króla

Hetman

atak i gra pozycyjna

pion

mat gońcem i skoczkiem